Wednesday, 9 April 2008

Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pemimpin-pemimpin kanan Kelab Bowling Kastam Kuala Lumpur (KBKKL) yang telah dinaikkan pangkat ke Penolong Pengarah Kastam. Mereka adalah Nor Anita Yusof, Sarinah Harun, Khaidir Abdul Rahman dan Asmah Ibrahim. Semoga dengan rezeki yang dikurniakan ini akan menguatkan lagi semangat untuk bekerja dan menyumbang kearah kecemerlangan di dalam jabatan.

Mohd Hisham Mohd Nor.

1 comment:

Anonymous said...

Tahniah semua, especially to PPK Sharil. Vote for Sharil at http://votesharil2008.blogspot.com