Wednesday, 14 April 2010

Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear

Isu nuklear yang dibincangkan pada sidang kemuncak keselamatan nuklear di Washington adalah lebih tertumpu kepada meraih sokongan dunia untuk memberi tekanan kepada Iran tentang program pensejataan nuklear negara tersebut.

Presiden Obama dalam ucaptamanya menyebut “ I believe strongly that the problems of the 21st century cannot be solved by any one nation acting in isolation.They must be solved by all of us coming together”. Sidang kemuncak yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh 47 pemimpin negara di dunia. Malaysia dihadiri oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak yang menerima jemputan dari Presiden Obama.

Obama meminta sokongan Malaysia dalam isu senjata nuklear Iran dan pendirian Malaysia begitu jelas iaitu Iran mempunyai hak menggunakan tenaga nuklear untuk tujuan pembangunan kesejahteraan tetapi tidak menyokong program senjata nuklear.

Saya amat bersetuju dengan pendirian Malaysia dalam menangani isu ini kerana Ahmadinejad pernah menegaskan fahamannya bahawa, “memperoleh teknologi nuklear bagi keamanan adalah permintaan seluruh rakyat Iran dan pegawai sebagai wakil rakyat perlu berusaha sekuat tenaga dalam merealisasikan tuntutan itu”.

Terdapat beberapa sebab mengapa Iran memerlukan tenaga nuklear untuk tujuan yang dimaksudkan:

Pertama – teknologi nuklear adalah hak yang sah kepada rakyat Iran yang sudah lama menjadi tuntutan kepada semua rakyat Iran dengan pelbagai perbezaan haluan yang ada.

Kedua – Perkembangan teknologi yang canggih ini dan maju ini merupakan tamparan bagi pengaruh barat yang selalu berusaha menghalang kemajuan yang hendaj dicapai oleh negara-negara di dunia Islam.

Ketiga – Teknologi nuklear meletakkan Iran dalam kategori negara maju dan jika ia berjaya memanfaatkan teknologi nuklear bagi keperluan elektriknya, bermaksud Iran mendapat keuntungan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Iran memiliki simpanan minyak yang banyak dan dengan adanya alternatif seperti tenaga nuklear ini, ia menjadi negara yang hampir tidak memerlukan bantuan. Punca elektrik dari tenaga nuklear adalah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan alternatif yang lain.

Saya merasakan ada negara-negara lain giat membangunkan tenaga nuklear dan dalam pada waktu yang sama Iran juga perlu menjelaskan kepada dunia bahawa tenaga nuklear yang dibangunkan bukan untuk tujuan persenjataan.

Pada akhir sidang kemuncak tersebut Presiden Obama mengistiharkan “ nuclear terrorism is one of the most challenging threats to international security “. Persetujuan juga dicapai dalam isu persenjataan nuklear dan jalan yang paling berkesan bagi mengahalang pengganas dan penjenayah dari mendapatkan bahan nuklear adalah melalui kawalan nuklear yang ketat. “ Protecting nuclear materials and preventing nuclear smuggling “.

Sidang kemuncak keselamatan nuklear yang berikutnya akan diadakan di Seoul pada tahun 2012. Saya tertarik untuk membaca jurnal “ A World Free of Nuclear Weapons ” yang diterbitkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Insyaallah jika ada kesempatan dapat kita kongsi bersama melalui pandangan didalam jurnal tersebut.

Mohd Hisham Mohd Nor.

Sumber rujukan: Ahmadinejad, Singa Baru Dunia Islam oleh Muhsin Labib, Ibrahim Muharam, Musa Kazhim dan Alfian Hamzah.

1 comment:

RaYzeef said...

wah dah mula tulis blog politik..bravo!