Sunday, 20 April 2014

SEMINAR PERCUKAIAN IPT KUALA LUMPUR 2014

Seminar Percukaian Institusi Pengajian Tinggi Kuala Lumpur akan diadakan pada 28 April 2014 di Shah Alam Convention Centre, Shah Alam. Seminar ini merupakan siri kedua diadakan susulan dari kejayaan penganjuran Seminar Percukaian IPT Melaka di Kolej Universiti Islam Melaka pada bulan Januari yang lalu.

Seminar yang mendapat kerjasama dari Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia(M.A.T.A) ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan, Timbalan Menteri Kewangan.
Seminar pada kali ini menghimpunkan seramai 300 orang pelajar dari Universiti Teknologi Mara(UiTM), Universiti Putra Malaysia(UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) dan Universiti Malaya(UM).

Matlamat dan objektif seminar adalah memberi kefahaman dan maklumat yang tepat kepada pelajar di peringkat pengajian tinggi tentang cukai khususnya Cukai Barang dan Perkhidmatan(GST).

Sesi forum yang diadakan nanti menampilkan ahli panel yang mempunyai kepakaran dalam ekonomi dan perakaunan. Wakil mahasiswa juga diberi peluang untuk melibatkan diri dalam sesi forum itu nanti.

Semoga dengan penganjuran seminar ini akan memberi input yang lebih tepat kepada pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi.

Pengerusi
Inspirasi Wawasan.