Monday, 6 April 2015

KEWAJIPAN MEMBAYAR HUTANG

Kewajipan membayar hutang, merupakan artikel terbaru saya yang terbit di Dewan Masyarakat keluaran April 2015. Artikel ini membicarakan isu lepasan graduan yang liat untuk membayar hutang PTPTN. Beberapa insentif telah ditawarkan oleh PTPTN seperti diskaun dan jadual pembayaran yang fleksibel bagi memastikan peminjam membayar balik pinjaman agar ia dapat disalurkan semula kepada generasi yang akan datang. 

Dapatkan majalah Dewan Masyarakat, keluaran April 2015 untuk mengetahui kupasan isu ini.


HISHAM NOR.

No comments: