Saturday, 23 May 2015

ULASAN BUKU- GST UNTUK BISNES & PENIAGA


JUDUL: GST UNTUK BISNES DAN PENIAGA
PENULIS: Norsa’adah Ahmad
TERBITAN: TrueWealth Sdn Bhd

Oleh:                                                                                               
Hisham Nor.


Pelaksanaan GST pada 1 April 2015 memberi senario baru kepada sistem percukaian negara. GST merupakan satu sistem cukai kepenggunaan yang lebih cekap dan telus berbanding  Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1970an. Penulisan buku GST untuk bisnes dan peniaga yang di tulis oleh Norsa’adah Ahmad mengupas beberapa persoalan penting dalam pelaksanaan GST khususnya kepada peniaga. Isu pelaksanaan GST telah lama di perkatakan oleh  peniaga kerana mereka merupakan golongan yang akan melaksanakan sistem percukaian baru ini.

Dalam buku ini, penulis menyenaraikan 40 soalan penting berkaitan GST yang memfokuskan konsep dan pelaksanaan GST, pengenalan kepada terma-terma teknikal dalam GST yang diberikan penerangan secara mudah, undang-undang dan peraturan GST serta implikasi GST kepada beberapa industri terpilih. Pemahaman tentang pelaksanaan GST bakal membantu peniaga untuk membuat keputusan yang wajar dalam perniagaan dan operasi syarikat sama ada dari segi strategi bisnes, pembangunan modal insan dan pengurusan aliran tunai.

Penulis telah melakukan kajian dan perbandingan di 7 buah negara terpilih berkaitan dengan sistem percukaian dan pelaksanaan GST atau dikenali sebagai VAT (Value Added Tax) di sesetengah buah negara.  Hampir kesemua negara anggota ASEAN telah melaksanakan GST kecuali Myanmar dan Brunei.

Bahagian 1 buku ini membincangkan mengenai apa itu GST dan mengapa sistem percukaian baru ini perlu dilaksanakan untuk menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Bahagian 2 menumpukan kepada keperluan untuk mendaftar dengan GST dan siapakah yang layak untuk mendaftar. Pendaftaran GST bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis pembekalan, nilai ambang (threshold) dan lokasi perniagaan. Bahagian 3 pula memberi maklumat tentang latihan yang disediakan oleh kerajaan serta insentif yang ditawarkan kepada peniaga untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran.

Bahagian 4 hingga 7, membincangkan mengenai model GST dan mekanisme cukai kepenggunaan yang cekap dan telus merangkumi pelbagai jenis pembekalan mengikut takrifan pembekalan bercukai dan dikecualikan. Beberapa persoalan teknikal berkaitan formula pengiraan GST dan format invois di perjelaskan bagi memudahkan peniaga mengurus perakauan.

Penulis menerangkan takrifan cukai input dan cukai output serta apakah jenis cukai input yang dibenarkan dan cukai output yang boleh dikenakan kepada pelanggan. Beberapa contoh diberi bagi memudahkan pembaca memahami dengan mudah langkah penyediaan penyata cukai berdasarkan maklumat dan rekod perakauan perniagaan.

Bahagian 8 menjawab beberapa persoalan berkaitan aspek pematuhan dan kesalahan di bawah Akta Cukai dan Perkhidmatan 2014. Peniaga perlu mengambil perhatian tentang beberapa aspek utama seperti pendaftaran, penyimpanan rekod, pemfailan cukai dan aktiviti frod serta pengekan cukai. Bahagian 9 pula menjelaskan impak GST kepada beberapa sektor ekonomi khususnya pengilangan, perkhidmatan, peruncitan, pertanian, dagangan emas dan hartanah.

Buku ini mudah difahami dan sangat sesuai dijadikan rujukan peniaga. Ianya juga menjawab persoalan GST yang wujud dalam industri dengan penjelasan yang menyeluruh. Masyarakat awam juga boleh mendapatkan manfaat daripada buku ini dan memahami bagaimana pelaksanaan GST pada peringkat industri bagi menambahkan pengetahuan.


ULASAN BUKU- GST UNTUK PENGGUNA


JUDUL: GST UNTUK PENGGUNA
PENULIS: Norsa’adah Ahmad
TERBITAN: TrueWealth Sdn Bhd

Oleh:                                                                                               
Hisham Nor.


Pelaksanaan GST pada 1 April 2015 menjadi perhatian masyarakat khususnya pengguna. Keperihatinan dan kesedaran ini dapat memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga kepada paras tidak munasabah yang akhirnya akan membebankan pengguna. Penulisan buku GST untuk Pengguna: 40 soalan penting untuk memahami GST dan pelaksanaannya di Malaysia yang di tulis oleh Norsa’adah Ahmad mengupas beberapa persoalan penting dalam pelaksanaan GST khususnya kepada pengguna dan menghadapi perubahan ini dengan positif dan efektif.

Dalam buku ini, penulis menyenaraikan 40 soalan penting berkaitan GST yang memfokuskan konsep dan pelaksanaan GST, peranan semua pihak termasuk jabatan kerajaan, peniaga dan pihak swasta, hak pengguna serta implikasi GST kepada pengguna.

Penulis telah melakukan kajian dan perbandingan di beberapa buah negara terpilih berkaitan dengan sistem percukaian dan pelaksanaan GST atau dikenali sebagai VAT (Value Added Tax) di sesetengah buah negara.  Hampir kesemua negara anggota ASEAN telah melaksanakan GST kecuali Myanmar dan Brunei.

Bahagian 1 buku ini menjelaskan apa itu GST dan perbezaannya dengan cukai jualan dan perkhidmatan. Manakala bahagian 2 menyenaraikan beberapa insentif kepada rakyat serta pakej bantuan untuk mengurangkan beban kewangan golongan sasaran. Bahagian 3 pula membincangkan implikasi GST kepada pengguna dan secara umumnya terdapat beberapa jenis barang akan mengalami peningkatan pada peringkat awal pelaksanaan.

Bahagian 4 buku ini memberi tumpuan kepada hak pengguna dalam GST kerana pengguna merupakan golongan yang akan menanggung cukai ini. Bahagian ini turut menjelaskan peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) selaku agensi pelaksana dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi (KPDNKK) dalam menangani aktiviti pengambilan untung yang berlebihan oleh peniaga.

Bahagian 5 menyenaraikan syarat dan langkah demi langkah untuk pelancong membuat tuntutan semula cukai yang telah dibayar. Skim ini di kenali sebagai Skim Bayaran Balik Pelancong atau Tourist Refund Scheme (TRS) dan skim ini melayakkan pelancong menuntut semula cukai yang dikenakan semasa membuat pembelian di Malaysia.

Bahagian 6 dan 7 pula menjawab persoalan berkaitan amalan perbelanjaan yang bijak di kalangan pengguna. Persoalan tentang isu berkaitan GST seperti kesan pelaksanaannya kepada ekonomi negara dan sama ada GST di benarkan dalam islam.

Buku ini sangat praktikal kerana ia menerangkan secara ringkas dan jelas tentang GST. Ia amat berguna kepada pembaca kerana mudah difahami dan sangat sesuai dijadikan rujukan.


Ulasan Buku- DESTINI DI PENGHUJUNG PELANGI


JUDUL: DESTINI DI PENGHUJUNG PELANGI
PENULIS: Md Taib Mat
TERBITAN: MTM Consultants Sdn Bhd

Oleh:                                                                                               
Hisham Nor.

Kejayaan merupakan impian bagi setiap insan dan setiap perkara yang dilakukan pastinya mempunyai matlamat dan sasaran untuk dicapai. Dalam apa jua bidang yang diceburi, setiap individu akan cuba melakukan yang terbaik dan menggelakkan diri dari menemui kegagalan. Setiap kerumitan yang dihadapi ada jalan penyelesaiannya. Setiap individu perlu motivasi diri bagi mengekalkan tahap kecemerlangan yang konsisten.

Buku terbaharu yang diterbitkan oleh MTM Consultants Sdn Bhd, Destini di Penghujung Pelangi, Menjuarai Kecemerlangan & Mengatasi Kegagalan adalah merupakan novel coaching kendiri dengan menggunakan teknik Neuro Linguistic Programming (NLP) untuk pelajar. Buku ini digarap dalam bentuk yang paling mudah difahami dan diikuti supaya pelajar mudah mengamalkannya.

Buku yang ditulis oleh Haji Md Taib Mat ini adalah merupakan sebuah buku motivasi dalam bentuk novel dan ianya bukanlah sebuah buku teori, tetapi mengandungi banyak saranan, tip-tip serta idea yang dapat dilaksanakan dengan serta merta selepas membacanya. Ianya ditulis dalam bentuk penceritaan bagi memastikan pembaca tertarik dan seronok membacanya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang coach dan maklum balas yang diterima selama bertahun-tahun.

Pelajar yang dahagakan kejayaan dan inginkan pelajarannya semakin kukuh dan mantap. Bagaimana hendak menjadi pelajar yang biasa kepada luarbiasa, pelajar dihidangkan dengan tip dan kaedah untuk memastikan mereka yang membaca buku ini menjadi lebih berjaya dan cemerlang. Jika pelajar tidak mahukan kegagalan, buku ini banyak memberi petunjuk untuk membolehkan pembaca mengatasinya.

Buku ini berasaskan kepada kaedah-kaedah Neuro-Linguistic Programming yang lebih dikenali akronimnya dengan NLP. Kaedah ini mengandungi berbagai-bagai teknik yang merangkumi sains dan seni bagaimana manusia dapat mencapai apa-apa yang dimahukannya. Buku ini terhasil daripada pemerhatian terhadap manusia yang cemerlang dan berdasarkan model-model kecemerlangan manusia.

Antara teknik-tenik NLP yang dimuatkan dalam buku ini termasuklah membina matlamat yang sempurna, garis masa atau timeline, mengendalikan keadaan diri atau state management, soalan dan pertanyaan kaedah model meta, gaya pemikiran manusia, fisiologi diri, dan banyak lagi.


Buku ini juga sesuai dibaca oleh ibu bapa dan guru untuk dijadikan panduan bagi mendidik serta memberi motivasi kepada anak dan pelajar mereka. Buku ini mnyedarkan pembaca supaya sentiasa menjadi individu yang cemerlang.


Monday, 11 May 2015

CUBA BUNUH DIRI KERANA GST

1.  Perkara ini sememanganya telah di jangka sejak dari awal pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) pada 1 April 2015. GST adalah merupakan satu sistem percukaian baru yang menggantikan Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang telah dilaksanakan sejak 1972 dan 1975.

2.  Cubaan bunuh diri yang dilaporkan berlaku di Teluk Intan, Perak itu mungkin bukan yang pertama berlaku kerana mungkin ramai yang melahirkan rasa tertekan dengan pelaksanaan GST. Mujurlah beliau sempat diselamatkan walaupun telah meminum racun dan sempat mengkelarkan tangganya. 

3.  GST adalah merupakan sistem percukaian yang telus dan akan membawa banyak manfaat kepada rakyat. Peniaga yang menghadapi masalah adalah golongan warga emas khususnya yang menjalankan perniagaan tunggal seperti kedai runcit, kedai kopi, kedai jam dan beberapa jenis perniagaan lagi.

4.  Pada kebiasaannya golongan ini telah menjalankan perniagaan sejak berpuluh tahun dan ada di antaranya telah berniaga sejak sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Golongan ini rata-rata berumur sekitar 60 tahun ke 70 tahun dan mereka mengamalkan buku kira-kira secara konservatif.

5.  Sistem perakaunan GST agak kompleks tetapi ianya tersusun dan mudah sekiranya mereka dapat mempelajari secara mendalam. Peniaga boleh membeli perisian perakauan GST di pasaran bagi memudahkan mereka merekod jualan dan pembelian serta mengenakan GST kepada pelanggan. Disamping itu, ia juga memudahkan mereka untuk untuk menuntut semula cukai yang telah dibayar (input tax) untuk pembelian bagi tujuan perniagaan.

6.  Namun begitu, golongan warga emas ini bukanlah mahir dengan penggunaan komputer kerana mereka telah biasa dengan sistem atau cara lama iaitu merekodkan semua urusan di dalam buku rekod. Ada yang bernasib baik kerana anak-anak mereka membantu dalam menguruskan akaun dan anak mereka ini mempunyai kemahiran dalam mengendalikan komputer.

7.  Bagi mereka yang mengendalikan sendirian, ia merupakan satu masalah yang besar kerana terpaksa mempelajari sistem komputer untuk mengendalikan akaun mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa belajar mengendalikan komputer dan ianya bukan sesuatu yang mudah untuk mereka yang telah mencapai usia emas.

8.   Saya percaya situasi ini telah menyebabkan peniaga yang menjalankan perniagaan tunggal ini tertekan untuk menguruskan akaun melalui komputer. Mereka juga bimbang sekiranya tidak mematuhi peraturan atau gagal menghantar penyata mengikut masa yang ditetapkan, mereka bakal berdepan dengan tindakan undang-undang dan boleh dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah.

9.  Walaubagaimanapun ada juga peniaga yang mengambil sikap sambil lewa atau sikap tunggu dan lihat sewaktu sebelum pelaksanaan GST. Mereka diberi ruang dan masa yang secukupnya untuk membuat persediaan dan kerajaan telah memberi tempoh 18 bulan untuk membuat persediaan. 

10.  Peniaga ini menunggu di saat akhir untuk mendaftar walaupun nilai tahunan perniagaan mereka telah mencecah RM500 ribu. Mereka ini percaya bahawa kerajaan akan menangguh atau membatalkan pelaksaan GST dan sebab itu mereka tunggu dan melihat keadaan semasa.

11.  Apabila kerajaan melaksanakan GST pada 1 April 2015, peniaga-peniaga ini  mula kelam kabut dan melakukan persiapan di saat akhir. Peniaga ini perlu memahami konsep asas GST dan sekiranya mereka mula melakukan persediaan seawal kerajaan mengumumkan pelaksanaan GST, peniaga pasti tidak akan menghadapi masalah dalam menguruskan akaun perniagaan.

12.  Kesimpulannya, pelaksanaan GST ini bukan satu sistem yang merumitkan dan peniaga yang menjalankan perniagaan tunggal ini memerlukan masa untuk mempelajari dan memahami konsep dan mekanisma GST. Pihak yang terbabit perlu memberi bimbingan dari masa ke semasa kepada golongan ini agar sistem pelaksanaan ini berjalan dengan lancar.

HISHAM NOR.
Petaling Jaya.